8 maart 2017

Visie

Scouting Rudyard Kipling biedt voor de  jeugdleden en leiding een aantrekkelijk, modern en kwalitatief hoogstaand spelprogramma, dat aansluit bij leeftijdseigen programma’s, dat een eigentijds imago heeft waar je als lid trots op bent, waarin ruimte is opgenomen voor profilering binnen de gemeente en regio, dat voldoet aan de statuten en huisregels zoals opgesteld door Scouting Nederland, en dat als kernwaarden heeft: plezier hebben, jezelf ontwikkelen en samen dingen doen. Basisvoorwaarden zijn vertrouwen, geborgenheid en veiligheid.

Doelstelling

Scouting Rudyard Kipling zet zich in om scouting activiteiten te bieden en te bevorderen in Nuenen, om daarmee een plezierige en veelzijdige beleving van de vrije tijd te bieden aan meisjes en jongens, waardoor een bijdrage wordt geleverd aan de vorming van hun persoonlijkheid. Scouting Rudyard Kipling kan dit doen omdat de basis op orde is: een gezonde financiële situatie, goede huisvesting en competente leiding.