13 maart 2018

Public relations

Zichtbaarheid is voor onze scouting belangrijk. Voor onze leden en ouders van leden, maar ook daarbuiten. We laten heel graag zien wat we doen en waar we voor staan.

Het team dat zich bezig houdt met PR, bestaat uit het bestuurslid leden, een PR-functionaris en per speltak iemand die verantwoordelijk is voor de PR. Samen zorgen zij voor:

  • Onderhoud website;
  • Publicaties in lokale kranten;
  • Beheer social media (Facebook, Instagram en LinkedIn);
  • Ondersteuning bij ledenwerving (o.a. Sjors Sportief);
  • Ondersteuning bij financiële acties (o.a. Grote Clubactie en 100 voor 100);
  • Advies aan bestuur over PR-gerelateerde zaken.

Heb je vragen over de PR van Scouting Rudyard Kipling, neem dan contact met ons op via pr@rudyardkipling.nl.