14 januari 2018

Leiding

Leiding worden?

Wat houdt leiding geven precies in? Leidinggeven aan een speltak is een grote verantwoordelijk. Je hebt samen met een aantal mede leidinggevenden de verantwoordelijkheid over een groep kinderen, variërend tussen de 5 en 18 jaar. Wekelijks op zaterdag verzorgt de leiding een programma van 2 a 2,5 uur.
Meestal bereidt de leiding in 2-tallen het programma van de komende zaterdag voor.
Daarnaast vinden er jaarlijks binnen een speltak weekenden plaats, maar ook weekenden met de hele groep. Deze weekenden worden voorbereid door de leiding.
Daarnaast zijn er een aantal taken waar je je als leiding voor kunt aanmelden om te organiseren. Zoals de open dag, Neuzelmarkt, ’t Saluutje, functionaris-taken of bestuurstaken of materiaalbeheer etc.

Veel huidige leiding is vroeger zelf lid geweest bij Scouting Rudyard Kipling. Explorers (16/17 jaar) kunnen aspirant-leiding worden en vanaf 18 jaar leiding worden.

Je kunt ook leiding worden als je niet lid bent geweest van onze scouting, dit mag vanaf 18 jarige leeftijd.
Wanneer je dit zou willen, wordt in overleg met de groepsbegeleidster een afspraak gemaakt om de 7 speltakken elk 2 keer te bekijken. Vervolgens wordt er gekeken in welke speltak je je thuis voelt of waar leiding nodig is.
Na een periode van 3 maanden wordt door de groepsraad (alle leiding, bestuursleden en functionarissen) besloten of de nieuwe leidinggevende officieel bij de groep mag komen.

Wat bieden wij de leiding?

Leiding geven betekent wekelijks gezelligheid met het leidingteam en met de kinderen. Op zaterdag lunchen we tussen de middag met het hele leidingteam, wat veel leuke momenten met zich meebrengt en voor sfeer zorgt binnen het leidingteam.
Het kamp aan het einde van het jaar is altijd een grote en bijzondere belevenis, waarin het scoutingavontuur voorop staat.
Binnen scouting kan je je eigen kwaliteiten ontwikkelen of ontdekken.
Bij scouting maak je vrienden voor het leven! Ben je nieuwsgierig geworden?
Lijkt het jou leuk om leiding te zijn bij Scouting Rudyard Kipling?

Neem dan contact op met onze groepsbegeleider@rudyardkipling.nl Margo van Weert, Rosandra Teurlings en Amber ten Hagen. Zij kunnen je alle informatie geven die je nodig hebt en ook je vragen beantwoorden.