20 juni 2023

Vertrouwenspersoon

Scouting Rudyard Kipling heeft een vertrouwenspersoon. Dat is een persoon waar vrijwilligers, jeugdleden of ouders in vertrouwen kunnen praten. Dit kan gaan over een concreet voorval van grensoverschrijdend gedrag, maar ook over een onderbuikgevoel en twijfels. De vertrouwenspersoon heeft als doel dat de hulpvrager zich ondersteund weet in eventuele vervolgstappen. 

Onafhankelijk en laagdrempelig
De vertrouwenspersoon is laagdrempelig bereikbaar, luistert, staat naast iemand, denkt mee, signaleert en verwijst. De vertrouwenspersoon zal niet bemiddelen, oordelen, de regie overnemen of oplossingen aandragen. 

Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk. Dat wil zeggen: hij maakt geen onderdeel uit van het leidingteam of het bestuur. Eénmaal per jaar bespreekt hij de situaties waar hij afgelopen jaar bij betrokken is geweest, uiteraard anoniem. Hij evalueert ook de sociale veiligheid in de groep.

Scouting als veilige plek
Wij willen en werken eraan dat Scouting Rudyard Kipling een sociaal veilige omgeving is. Scouting moet de plek zijn waar spel en plezier voorop staan. Leden moeten zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag. Hieronder verstaan we het overschrijden van omgangsregels en normen (gedragscode van Scouting Nederland) en de wet. Dit kan gaan over seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar ook over pesten, discrimineren, uitsluiten, groepsdruk, stelen, alles waar iemand last ervaart door het gedrag van een ander. 

Melding maken
Ervaar je grensoverschrijdend gedrag of weet / vermoed je dat het plaatsvindt bij een ander, dan kan je hierover in gesprek gaan met de vertrouwenspersoon. Hij luistert naar je verhaal, denkt met je mee, neemt je serieus, steunt je en bedenkt samen met jou waar je met je klacht naartoe kunt. De vertrouwenspersoon neemt het niet van je over, en stapt niet namens jou naar leiding of bestuur.

Alles wat je deelt met de vertrouwenspersoon blijft tussen jullie beiden, de naam zegt het al, het gaat om een vertrouwelijke gesprek.

Contact opnemen?
Pieter Dijksterhuis
vertrouwenspersoon@rudyardkipling.nl

Neem contact op via email. Als je daarin je naam en telefoonnummer schrijft, neemt Pieter zo snel mogelijk contact met je op.

Pieter stelt zich voor (juni 2023):
Pieter Dijksterhuis is mijn naam, ik ben geboren in Rotterdam en was welp bij een horde in Drenthe. Later 17 jaar huisarts in een Fries en 20 jaar in een Overijssels dorp. Inmiddels zonder eigen praktijk, hier en daar nog waarnemend. Ik hield de padvinderij toen dus voor gezien hoewel mijn jongere broers verder gingen bij de verkenners.

Bij mijn kleinzoon Jonathan heb ik bewust mee mogen doen met het uitzoeken van een scouting (zo
heet dat al heeel lang). We vonden dat Scouting Rudyard Kipling zo’n prachtige locatie had en ik geniet ervan om hem soms op de fiets te brengen en te halen. Wat een leuke sfeer!

Toen we vacatures van de scouting voorbij zagen komen solliciteerde oma voor de eetploeg op zaterdag en dacht ik: hee, vertrouwenspersoon, dat komt toch dicht bij hoe ik mijn werk altijd zag: bereikbaar zijn voor de mensen, goed luisteren, meedenken over oplossingen en mee blijven leven tot er een oplossing is. Daarom heb ik gesolliciteerd voor de functie.

Ik ben blij dat ik ben aangenomen, wat ik tot nu toe meemaak: inspirerend om opgenomen te zijn in de club.

Waarom een vertrouwenspersoon? Voor als er iets is wat mis gaat of dreigt te gaan tussen mensen. Of dat nu pesten is, of het gevoel dat je er altijd buiten staat. Of dat je je benadeeld voelt op wat voor manier dan ook. Of dat je dat van je kind vindt. Grensoverschrijdend gedrag in elke vorm. Doorgaans kaart je dit bij de leiding aan of bij het bestuur. Maar soms heb je redenen om dat niet te doen. Daarom is er een vertrouwenspersoon, die hoort niet bij de leiding, niet bij het bestuur, die is onafhankelijk en helpt je om het probleem uit te praten, aan te kaarten, hulp te organiseren of wat dan ook.
 
Nu ik aangesteld ben door de groepsraad, ga ik me de komende maanden bekend maken, zodat iedereen weet dat ik er ben en altijd aanspreekbaar ben. Dit gaat via een email naar vertrouwenspersoon@rudyardkipling.nl. Als je daarin je naam en telefoonnummer schrijft, bel ik je zo snel mogelijk terug om je je verhaal te laten vertellen of een afspraak te maken.
 
Pieter Dijksterhuis