14 januari 2018

Contributie / kosten

Contributie 2020 / 2021

De kosten van een jaar lid zijn van scouting staan hieronder in de tabel vermeld.

Het contributiejaar loopt gelijk met het schooljaar. De contributie bedraagt per jaar:

Speltak Bedrag per jaar
Bevers € 130,00
Welpen € 170,00
Verkenners & Padvindsters € 180,00
Explorers € 190,00
Stam € 200,00

De contributie wordt in zijn geheel geïnd in oktober. Een deel van de contributie wordt gereserveerd voor het kamp. Voor deelname aan weekenden en het kamp wordt geen extra bijdrage gevraagd.

De bedragen gelden ook wanneer je later in het jaar inschrijft. Word je vlak voor het zomerkamp (enkele weken) lid en ga je mee op kamp, dan betaal je de helft van de jaarcontributie.

Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen per 31 augustus. Bij tussentijds stopzetten van het lidmaatschap vindt geen restitutie van betaalde contributie plaats,