25 juli 2023

Scouting Rudyard Kipling zoekt voorzitter (m/v/x)

Actieve en maatschappelijk betrokken scouting, in een prachtige groene omgeving, zoekt voorzitter

Wie zijn wij?
Wij zijn Scouting Rudyard Kipling. Onze thuisbasis is onze blokhut op de Papenvoortse Heide, een prachtige locatie midden in de bossen in Nuenen. Elke zaterdag zijn bijna 120 jeugdleden actief. Spelenderwijs, en met uitdagende activiteiten, ontwikkelen zij zich tot zelfbewuste en maatschappelijk betrokken volwassenen. Mogelijk gemaakt door een gemotiveerde club vrijwilligers, die zich jaarrond keihard inzet om al onze activiteiten mogelijk te maken.

Als jij de ambities en de competenties hebt om voorzitter te zijn, dan kan je je geen mooiere vereniging voorstellen.

Wie ben jij?
Je weet hoe je bestuur en vrijwilligers kunt stimuleren doelstellingen te realiseren. Met een hart voor scouting en een toekomstgerichte visie, sta jij midden in de groep. Je zorgt dat we ons blijven ontwikkelen.

Het volledige functieprofiel vind je hieronder. Ervaring met scouting is een pré; actief lid zijn niet. (Worden wel natuurlijk. 😉)

Enthousiast? Vragen?
Neem gerust contact op met:


Functieprofiel voorzitter
Als voorzitter bezit je de kunst alle kwaliteiten van de bestuursleden in te zetten voor de groep. De voorzitter motiveert en stimuleert de leiding, leden en medebestuurders en overige vrijwilligers
en geeft daarin zelf een positief voorbeeld. De voorzitter heeft zijn/haar ogen op de toekomst en zijn/haar voeten stevig in de praktijk in de groep. Overleg vindt plaats met overige bestuursleden, de regioraad en Scouting Nederland

Plaats in de organisatie (organigram)

 • De voorzitter maakt deel uit van het dagelijks verenigingsbestuur.
 • De voorzitter is een stemgerechtigd lid.
 • De voorzitter is voorzitter van de groepsraad.
 • De voorzitter van het verenigingsbestuur wordt door de groepsraad in functie benoemd voor
  een periode van 3 jaar. (Herbenoeming is mogelijk. Maximale aaneengesloten zittingstermijn is 9 jaar.)

Buddy
De voorzitter heeft geen buddy. Bij afwezigheid worden de taken waargenomen door de secretaris.
Die is op dat moment plaatsvervangend voorzitter.

Contactmomenten

 1. Verenigingsbestuur:
  • eens per 6 weken vergadering
  • per mail of telefoon
 2. Groepsraad:
  • minimaal 4 x per jaar
 3. Vrijwilligers:
  • fysiek aanwezig op de blokhut wanneer mogelijk (op zaterdag)
  • bereikbaar per mail of telefoon
  • aanwezig/bij groepsevenementen

Werkzaamheden & verantwoordelijkheden

 • Eerste aanspreekpunt Scouting Rudyard Kipling en de zorg daarnaar te handelen.
 • Algemene aansturing van de groep.
 • Mede vaststellen en bewaken doelstelling en langetermijnbeleid van de groep.
 • Vertegenwoordigt de groep naar extern:
  • Landelijk: Scouting Nederland, Regionaal: Regio Raad, Lokaal: Scouting Panta Rhei
  • Gemeente Nuenen i.v.m. vergunningen, bouwzaken
  • Nuenens bedrijfsleven (o.a. Kids Society Erica), sociale organisaties (o.a. LEVgroep) en andere verenigingen
  • Perscontacten, juridische zaken, notariële zaken
 • Het leiden van de groepsraad en bestuursvergaderingen. De voorzitter zorgt dat besluiten worden genomen.
 • Afstemmen van werkzaamheden in het bestuur. In overleg met medebestuursleden zorgen voor een reële taakbelasting voor alle bestuursleden.
 • Bewaken taakverdeling en taakverantwoordelijkheid bestuursleden.
 • Toezien op totstandkoming van meerjarenbeleid, jaarplan en taakverdeling in de groep.
 • Motiveren, stimuleren en adviseren van bestuursleden, leiding en overige vrijwilligers.
 • Bij voorkeur door zelf mede actief te zijn in diverse onderdelen van de vereniging.
 • Waarborgen van sociale veiligheid in de groep samen met o.a. secretaris, groepsbegeleiders, praktijkbegeleiders en vertrouwenspersoon.
 • Continue werven & lobbyen van nieuwe vrijwilligers voor de brede schil van ‘vrienden van’

Bevoegdheden

 • Je stelt samen met de secretaris de agenda bestuursvergaderingen op.
 • Je mag naar buiten toe als voorzitter spreken namens Scouting Rudyard Kipling.
 • Je hebt eigen bevoegdheid voor ongeplande uitgaven tot € 250.
 • Je hebt samen met de overige bestuursleden een financiële bevoegdheid voor ongeplande uitgaven tot € 500 mits de meerderheid van het bestuur dit goedkeurt. Verplichte communicatie achteraf met toelichting en verantwoording in de groepsraad.
 • Je hebt stemrecht in het verenigingsbestuur.
 • Je hebt stemrecht in de Groepsraad.

Functie eisen

 • Je onderschrijft de doelstelling en het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland.
 • Je hebt affiniteit met Scouting, of de bereidheid je daarin te verdiepen.
 • Je wilt te allen tijde het belang van Scouting Rudyard Kipling inzien en dit bij besluiten voorop stellen.
 • Je bent 21 jaar of ouder.
 • Je bent bereid een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen of kunt deze overleggen ( niet
  ouder dan 6 maanden)
 • Je bent bereid je voor deze functie in te zetten en ook zelf hierin verder te leren.
 • De functie van voorzitter is conform de statuten van Scouting Nederland niet verenigbaar
  met de functie van leidinggevende bij een speltak.

Gemiddelde tijdbelasting

 • Gemiddeld circa 2 tot 4 uur per week.