BestuurHet bestuur van Scouting Rudyard Kipling bestaat uit een zevental leden: De voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 vertegenwoordigers van de kwadranten: Leden, Leiding, Materiaal & Veiligheid en Blokhut & Inventaris.

Het bestuur behandelt de dagelijkse gang van zaken in de groep. Het bestuur maakt een werkplan, een algemeen beleid en een toekomstvisie. Daarnaast houden zij zich bezig met het financieel beleid, het onderhoudsbeleid, het aanschaf / vervangingsbeleid en het huisvestingsbeleid. Zo bekijkt het bestuur of gevraagde investeringen verantwoord zijn, onderzoeken zij de mogelijkheden voor verdere kwaliteitsverbeteringen van benodigde middelen en huisvesting. Ook milieubeheer hoort bij het bestuur.

Na de vaststelling van het beleidsplan door de groepsraad, coördineert het bestuur de uitvoering. Ongeveer eens per zes weken komt het bestuur bij elkaar in een vergadering.

Minimaal vier maal per jaar wordt de groepsraad gehouden, hierbij is alle leiding en overige personen met een functie binnen de groep uitgenodigd. In de groepsraad wordt het beleid van de groep vastgesteld en worden besluiten genomen over het wel en wee van de groep. De groepsraad is eindverantwoordelijk voor de gang van zaken in de groep.

U kunt het gehele bestuur bereiken via: bestuur@rudyardkipling.nl

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter

Ineke Wijffelaars
voorzitter@rudyardkipling.nl
0
6-27464538

Secretaris

Bert van de Meeberg
secretaris@rudyardkipling.nl

Penningmeester

Twan de Louw
penningmeester@rudyardkipling.nl

Blokhut en Inventaris

Onno Middelkamp
verhuur@rudyardkipling.nl

Materiaal en Veiligheid

Ruud Wijffelaars
materiaal@rudyardkipling.nl

Leiding

Elske Kemperman- van de Meeberg / Tinka Jacobs
groepsbegeleider@rudyardkipling.nl / praktijkbegeleider@rudyardkipling.nl

Leden

Jos Veltman & Bert van de Meeberg
pr@rudyardkipling.nl

Kalender

Stamdraaidag
vrijdag 20 april, 20:30 tot 23:00
Sjors Sportief dag 2/3
zaterdag 21 april, 10:00 tot 16:00
Koningsdag
vrijdag 27 april - (hele dag)
Scouting Dreumel
zaterdag 28 april - (hele dag)
Meivakantie
zaterdag 28 april, 10:30 tot 11:30
Scouting Dreumel
zaterdag 28 april - (hele dag)

Verjaardagen

Vandaag jarig
Joanna van den Broek (14 jr.)
Zoë Zweegers (8 jr.)

Binnenkort jarig
Hannie Erkelens (23 apr)
Mila Viergever (24 apr)
Charonne Steenbakkers (27 apr)
Noa van de Schoot (27 apr)
Niels van Oorschot (27 apr)